Rodinné konzultace

Velcí filosofové říkají, že není možno poznat věc tak, jak skutečně je. Podobně je tomu s námi. Milujeme nebo nenávidíme své představy o ostatních lidech, a ne to, jací skutečně jsou. Důvod lásky a nenávisti je v nás, ne v nich.
Marek Orko Vácha

Poradenství se zaměřuje na celou rodinu včetně dětí, věnuje pozornost vzájemným vztahům v celé rodině. Konzultace samotného dítěte mladšího 16let je možná v případě označení problému jako rodinného, podepsaným souhlasem zákonného zástupce. Je určena pro ty, kteří se ve svém rodinném systému potýkají s těžkou situací. Je zde prostor pro všechny členy rodiny uvědomit si a říct ostatním jak situaci vnímají a společně hledat možná východiska z aktuálně nepříznivé situace.

S čím se na mě můžete obrátit?

  • Potíže v partnerské či rodinné komunikaci
  • Neshody v oblasti kompetencí, práv a povinností členů rodiny
  • Mezigenerační problémy
  • Výchovné problémy s dětmi a dospívajícími
  • Krize v rodinném a párovém soužití
  • Předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství atd.

Poradenství probíhá v předem domluvených termínech, délka jednoho setkání je 90 minut, počet setkání záleží na domluvě klienta s poradcem.

Máte zájem? Kontaktujte mě!
Rodinné poradenství, terapie, konzultace, rozvod, výchova dětí, mezigenerační problémy