Párové poradenství

Musela to být zvláštní chvíle, když si poprvé v dávné historii člověk položil otázku po smyslu. Možná to bylo ve chvíli, kdy se v noci díval na hvězdy, možná v okamžiku východu slunce nebo když si poprvé uvědomil, že miluje svoji ženu.
Marek Orko Vácha

Poradenského procesu se účastní pár, který má možnost jak společných tak individuálních konzultací s terapeutem. Je určena pro ty, kteří prožívají krizi v partnerském vztahu a vlivem silných emocí, vzájemného zraňování a obviňování nemohou najít a překonat příčinu krize. Je zde prostor pochopit lépe jeden druhého a společně změnit to, co vztahu škodí a hledat „co potřebujeme aby nám spolu bylo lépe“.

S čím se na mě můžete obrátit?

  • Potíže v partnerské či rodinné komunikaci
  • Neshody v oblasti kompetencí, práv a povinností členů rodiny
  • Mezigenerační problémy
  • Výchovné problémy s dětmi a dospívajícími
  • Krize v rodinném a párovém soužití
  • Předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství atd.

Poradenství probíhá v předem domluvených termínech, délka jednoho setkání je 1 hodina, počet setkání záleží na domluvě klienta s poradcem.

Máte zájem? Kontaktujte mě!
Partnerské poradenství, terapie, konzultace, rozvod, partnerská krize